Metody Leczenia

Medycyna Sportowa


Są to metody skupiające się na najczęstszych urazach sportowych, zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych. Metody używane zarówno w stanach ostrych, gdzie potrzebna jest szybka pomoc, żeby zastopować rozprzestrzenianie się płynu lub wynaczynienia krwi z tkanek, nastawienie stawu, prawidłowe unieruchomienie, kompresja itd. W stanach przewlekłych pozwala zdiagnozować i leczyć dokładnie uraz spowodowany sumowaniem się mikrourazów, jak i te wysokoenergetyczne. Mają także zastosowanie w leczeniu pooperacyjnym np. po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) czy innych. Metody są bardzo użyteczne w dobieraniu dla pacjentów treningu do wykonywania samodzielnego w domu lub na siłowni, tak aby był to trening nie przeciążający stawów i struktur biernych tj. więzadła. Używane są również elementy terapii manualnej i sztywnego tapingu sportowego.


...