Metody Leczenia

Fascial Distortin Modell, czyli terapia manualna wg. Typaldosa


FDM jest skuteczniejszą metodą leczenia bólu występującego w obrębie narządu ruchu. Opracowany przez amerykańskiego lekarza medycyny ratunkowej dr Stevena Typaldosa model odkształcenia powięzi za przyczynę dolegliwości fizycznych uznaje dystorsje (odkształcenia / uszkodzenia) powięzi. Są one częścią tkanki łącznej i tworzą podstawową strukturę ludzkiego organizmu. Typaldos u swoich pacjentów zaobserwował powtarzający się wzorzec mowy ciała i sposób opisywania bólu, a obraz ten przyporządkował do 6 dysfunkcji układu powięziowego.

Narażanie powięzi na uszkodzenia, spowodowane urazami, wypadkami bądź codziennym obciążeniem, może powodować bóle lub ograniczenie funkcjonalności. Zastosowanie technik z zakresu FDM umożliwia ekspresową terapię tych dolegliwości. Poprzez ukierunkowane badanie stwierdza się powodujące je czynniki i koryguje się je przy pomocy specjalnych zabiegów manualnych, które dla pacjentów mogą być nieco nieprzyjemne i bolesne. Za pomocą tej metody możemy znacznie przyspieszyć proces gojenia, regeneracji i powrotu do pełnego obciążenia.

Leczenie może być pomocne przy:
- ostrych bólach wynikających ze skręcenia i zwichnięcia stawów, lumbago, sztywności karku
- ostrych i przewlekłych kontuzjach sportowych
- przed- i pooperacyjnych ograniczeniach ruchowych
- bólach pleców, ramion, karku i stawów
- zaburzeniach czucia, osłabieniu siły mięśniowej, zaburzeniach równowagi
- wszystkich rodzajach urazów sportowych
- przewlekłych dolegliwościach związanych z układem ruchu


...