Metody Leczenia

Akupunktura


Akupunktura pobudza struktury, dzięki czemu uruchomione zostają procesy regeneracyjne, redukcji ulega wzmożone napięcie mięśniowe oraz odtworzone zostają prawidłowe wzorce biomechaniczne. Technika wymaga dokładnej lokalizacji punktów, gdyż nakłucie ma charakter celowany. Istnieją różne metody postępowania w akupunkturze, takie jak nakłucia odpowiednich szlaków- meridianów. Każdy narząd w naszym ciele jest powiązany z odpowiednim meridianem, są to łańcuchy podłużne biegnące przez ciało. W akupunkturze możemy pracować również z pierścieniami poprzecznymi w ciele w celu stymulacji narządów, które mieszczą się w ich obrębie.
Nakłucie ma miejsce w punktach spustowych oraz punktach maksymalnie bolesnych. Najczęściej zmienione tkanki lokalizuje się na przejściu ścięgna z okostną. Są to miejsca, które przyjmują na siebie bardzo duże obciążenia i w konsekwencji ulegają przeciążeniom.
Reakcja na nakłucie aktywnego miejsca może być bardzo intensywna, zwłaszcza jeśli chodzi o wieloletnie schorzenia. Zniesienie bólu oraz napięcia, pozwala na odtworzenie prawidłowej długości i elastyczności mięśni, a co za tym idzie fizjologicznej ruchomości.

Akupunktura jest system leczenia wywodzący się z Medycyny Chińskiej. Do terapii wykorzystuje się igły aplikowane w ściśle określone miejsca na ciele. Warto zaznaczyć, iż koncepcji i szkół akupunktury jest naprawdę wiele. Niemniej wszystkie opierają się na uniwersalnych zasadach Medycyny Chińskiej, wedle których problem ze zdrowiem pojawi się w momencie zaburzenia naturalnej harmonii i równowagi organizmu. Zdrowie definiowane jest jako stan równowagi między yin i yang. Są to dwa przeciwstawne, oraz wzajemnie oddziałujące na siebie bieguny. Opisują procesy zachodzące we wszechświecie, którego człowiek jest częścią. Akupunktura nierozerwalnie łączy się z pojęciem meridianów. Są to kanały przebiegające przez ciało człowieka. Służą do przepływu krwi i energii Qi w organizmie. Kanały te mają ściśle określony przebieg, długość, oraz łączą się z narządami wewnętrznymi. Na przebiegu meridianu lokalizują się punkty akupunkturowe. Każdy z nich ma swoją rolę i wpływa na funkcjonowanie organizmu. W Medycynie Chińskiej dużo większe znaczenie niż sam objaw, ma jego przyczyna. Akupunkturzysta aplikując igłę w konkretny punkt lub też punkty jest w stanie wpłynąć na zaburzoną równowagę między yin i yang, a poprzez to pomoc pacjentowi wrócić do zdrowia. Warto podkreślić, że Medycyna Chińska i Akupunktura doskonale uzupełnia się z podejściem Osteopatycznym do istoty zdrowia, a także w fenomenalny sposób obrazuje skomplikowane zjawiska z zakresu fizjologii człowieka, biologii, biochemii i wielu innych nauk o otaczającym nas świecie, którego jesteśmy elementem


Akupunktura Akupunktura
Akupunktura Akupunktura


...