Anna Rodziewicz

Anna Rodziewicz


Moje działania ukierunkowane są na profilaktykę i promocję zdrowia przy wykorzystaniu naturalnych metod i terapii holistycznych m.in. terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym, refleksologii twarzy, metody Polarity z technikami równoważącymi łączonymi z elementami łagodnej bioenergetyki, a także techniki Bowena. Całość mojej praktyki służy odbudowie równowagi duchowej, mentalnej i fizycznej. Obszary te przenikają się i uzupełniają wzajemnie, dlatego zrównoważona praca nad każdym z nich przynosi długotrwały, korzystny efekt. Celem mojej pracy terapeutycznej jest dotarcie do przyczyny problemu oraz przepracowanie go. Odkąd zaczęłam pracować z ludzkim ciałem, jest to niekończące się źródło fascynacji i satysfakcji. Na zdrowie wpływają różne czynniki m.in. nasze dynamiki rodzinne, geny, doświadczenia życiowe, tryb życia, stres. Wszystkie te elementy manifestują się w ciele i tam też może zacząć się uzdrowienie. Cała ta zgromadzona wiedza daje mi możliwość całościowego podejścia do człowieka i trapiących go problemów.


Wykształcenie:

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie - Kierunek: pedagogika
- Studium Kwalifikacyjne Terapii Pedagogicznej


Doświadczenie:

- Praca w prywatnym gabinecie terapeutycznym


Kursy podyplomowe:

- Czeladnik w zawodzie Bioenergoterapeuta
- Zawodowy Refleksolog Twarzy/ Kurs multimetodologicznego refleksorycznego masażu twarzy /Międzynarodowy Instytut Refleksologii Twarzy MIRT
- Terapia czaszkowo-krzyżowa (craniosacral biodynamics) /Centrum Polarity dr Grażyna Walasek
   - Moduł 1 - terapia czaszkowo- krzyżowa wg podejścia biodynamicznego
   - Moduł 2 - Pływy, rytmy i pulsacje
   - Moduł 3 - Zaawansowane techniki terapii czaszkowo- krzyżowej
   - Moduł 4 - Trauma I - somatoemocjonalne odwijanie
   - Moduł 5 - Równoważenie trzech poziomów układu nerwowego (Polyvagal System - S.Porges); praca z traumą (P. Levine)
   - Moduł 6 - Różne oblicz układu odpornościowego
   - Moduł 7 - Praca z dziećmi z różnymi problemami
   - Moduł 8 - Praca z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlęciem
- Osteopatia Kranialna /Polish Kanadian Cranio Sacral Therapy Institute
- Warsztat zaawansowanych technik terapii czaszkowo-krzyżowej - Układ Hormonalny - kolejne ogniwo homeostazy organizmu człowieka /Centrum Polarity
- PWarsztat zaawansowanych technik terapii czaszkowo-krzyżowej - Serce - Zwierciadło Wszechświata /Centrum Polarity
- Gentle bio-energetiks /Gentle Bio-Energetiks Institute USA
- Polarity /Gentle Bio-Energetiks Institute USA
- Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych moduł 1 i 2 /FizjoSystem - Szkolenia Jakub Stępnik
- Technika Bowena /Bowtech Theoklitos Tsallos
- Certyfikowany Master Hipnozy i Hipnoterapii /Polski Instytut Hipnozy
- Hipnoterapia Transpersonalna /Polski Instytut Hipnozy
- Zaawansowany Trening Hipno-coachingowy /Hypnosis Poland
- Provocative Hypnosis - Jorgen Rasmussen /Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego
- QE™ Basic, advanced workshop /Quantum Entrainment - Dr. Frank Kinslow
- Thetahealing Basic DNA /Theta Healing™ Institute of Knowledge
- Thetahealing Adwanced DNA /Theta Healing™ Institute of Knowledge
- Thetahealing Intuitive Anatomy /Theta Healing™ Institute of Knowledge
- Praktyk i Master NLP /Polska Akademia NLP
- Podyplomowy Kurs Arteterapii /Polski Instytut Ericksonowski


...